Aktualności

Metalowe silosy

Silosy do zboża, paszy i materiałów sypkich z blachy

Nowe typy silosów bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę: S-15, Zb-24 i Mb-24.