Blog

silosy paszowe

Wybór odpowiedniego silosu zbożowego jest kluczowy dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania zbóż oraz efektywnego funkcjonowania gospodarstwa. Właśnie dlatego producent silosów zbożowych oferuje swoim klientom profesjonalne doradztwo, mające na celu wybór najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Doradcy pomagają w analizie potrzeb, uwzględniając takie czynniki jak wielkość gospodarstwa, rodzaj uprawianych zbóż czy dostępność miejsca na montaż silosu.

silosy paszowe

Utrzymanie higieny oraz jakości przechowywanych surowców w silosach paszowych jest niezwykle istotne dla zdrowia zwierząt, a co za tym idzie, dla efektywności produkcji rolnej. Pierwszym krokiem w zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania pasz jest dbałość o czystość silosów oraz kontrolę wilgotności. Silosy powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane, aby uniknąć rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, takich jak pleśnie czy bakterie. 

polskie banknoty o nominale 100 złotych

Zakup silosów zbożowych czy paszowych to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmuje się w gospodarstwie rolnym. Przemyślany wybór przełoży się na efektywność przechowywania zbiorów oraz zyski, dlatego też warto zainwestować w silos jak najlepszej jakości. W tym artykule przedstawimy, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę przy zakupie.

silosy

Jednym z ważnych elementów wspierających rolnictwo są bez wątpienia silosy. Służą do magazynowania, przechowywania i transportu różnych surowców sypkich, w tym zboża i pasz. Właściwa eksploatacja jest kluczowa dla zachowania ich działania i bezpieczeństwa pracy. Przeczytaj, jak właściwie o nie zadbać, aby przez lata efektywnie pracowały.

montaż silosów

Właściciele gospodarstw rolno-hodowlanych bardzo często decydują się na zakup silosów paszowych. Dzięki nim mogą przechowywać różnego rodzaju karmę dla zwierząt w odpowiednich warunkach. Przeczytaj, jak wygląda montaż silosu.

silosy

Silosy materiałów sypkich są projektowane metodami analitycznymi lub z wykorzystaniem nieliniowej metody elementów skończonych. Projektowanie tego typu zbiorników do magazynowania wymaga przede wszystkim wiedzy z zakresu obciążeń jako kompletnych konstrukcji, a także z zakresu wpływu wszelkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne są zależne m.in. od rodzaju przechowywanych materiałów.

silos

Przechowywanie dużych ilości materiałów sypkich wymaga uwzględnienie ich właściwości fizycznych, by móc zapewnić optymalne warunki składowania. O ile na przykład dla piachu, czy żwiru, warunki atmosferyczne są obojętne, to produkty takie jak zboża, pasze, biomasy, trociny, ale też pellet, czy polipropylen, należy składować w dobrze zaplanowanych i kontrolowanych warunkach. Dlaczego silosy to najlepsze rozwiązanie?

silosy

Silosy, w których możemy przechowywać różnego rodzaju materiały sypkie i płynne, są chętnie wykorzystywane głównie w gospodarstwach rolnych i przemysłowych. Służą tam do przechowywania płodów rolnych, czy pasz dla zwierząt – są popularne, ponieważ dają możliwość przechowywania dużej ilości materiałów przy zagospodarowaniu niewielkiej powierzchni. Przyjrzyjmy się, jakie wyposażenie może znaleźć się wewnątrz silosów.

metalowy silos

Silosy przeznaczone są do długoterminowego składowania materiałów sypkich. Na przykład zboża przechowuje się czasem nawet przez rok, z czym wiązać się może między innymi spadek ich jakości. Należy więc zadbać o odpowiednie warunki składowania, co czyni się za pomocą szeregu urządzeń, takich jak wentylatory nadmuchowe, podłączane do kanałów wentylacyjnych silosu.