Blog

montaż silosów

Właściciele gospodarstw rolno-hodowlanych bardzo często decydują się na zakup silosów paszowych. Dzięki nim mogą przechowywać różnego rodzaju karmę dla zwierząt w odpowiednich warunkach. Przeczytaj, jak wygląda montaż silosu.

silosy

Silosy materiałów sypkich są projektowane metodami analitycznymi lub z wykorzystaniem nieliniowej metody elementów skończonych. Projektowanie tego typu zbiorników do magazynowania wymaga przede wszystkim wiedzy z zakresu obciążeń jako kompletnych konstrukcji, a także z zakresu wpływu wszelkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne są zależne m.in. od rodzaju przechowywanych materiałów.

silos

Przechowywanie dużych ilości materiałów sypkich wymaga uwzględnienie ich właściwości fizycznych, by móc zapewnić optymalne warunki składowania. O ile na przykład dla piachu, czy żwiru, warunki atmosferyczne są obojętne, to produkty takie jak zboża, pasze, biomasy, trociny, ale też pellet, czy polipropylen, należy składować w dobrze zaplanowanych i kontrolowanych warunkach. Dlaczego silosy to najlepsze rozwiązanie?

silosy

Silosy, w których możemy przechowywać różnego rodzaju materiały sypkie i płynne, są chętnie wykorzystywane głównie w gospodarstwach rolnych i przemysłowych. Służą tam do przechowywania płodów rolnych, czy pasz dla zwierząt – są popularne, ponieważ dają możliwość przechowywania dużej ilości materiałów przy zagospodarowaniu niewielkiej powierzchni. Przyjrzyjmy się, jakie wyposażenie może znaleźć się wewnątrz silosów.

metalowy silos

Silosy przeznaczone są do długoterminowego składowania materiałów sypkich. Na przykład zboża przechowuje się czasem nawet przez rok, z czym wiązać się może między innymi spadek ich jakości. Należy więc zadbać o odpowiednie warunki składowania, co czyni się za pomocą szeregu urządzeń, takich jak wentylatory nadmuchowe, podłączane do kanałów wentylacyjnych silosu.

Silos przemyslowe

Pasza dla zwierząt musi być przechowywana w odpowiednich warunkach, aby zachowywała swoje wartości odżywcze i przez dłuższy czas była zdatna do spożycia. Należy też zadbać, aby nie przedostawały się do niej zanieczyszczenia i inne substancje. Na pokarm dla zwierząt szkodliwe oddziaływanie mogą mieć też czynniki atmosferyczne, dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie paszy. Silosy paszowe to niezbędne wyposażanie gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, bydła i drobiu. Pozwalają na magazynowania pasz granulowanych oraz sypkich w odpowiednich warunkach. Silosy należy dobrać do rodzaju i ilości paszy, jaka ma być przechowywana w gospodarstwie.

Silosy przy zabudowie

Każde gospodarstwo rolne staje prędzej czy później przed koniecznością magazynowania różnego rodzaju materiałów sypkich, na przykład zboża czy paszy. Ich przechowywanie powinno oczywiście odbywać się w sterylnych i higienicznych warunkach. Ogromną pomocą w tej kwestii są specjalne silosy na materiały sypkie. Jakie normy powinny one spełniać?

Silos paszowy

Wiele gospodarstw hodowlanych, które działają na dużą skalę, potrzebuje dodatkowej przestrzeni na przechowywanie mieszaniny pasz dla zwierząt. Idealnie do tego zadania sprawdzają się silosy. Chcecie poznać popularne rodzaje silosów paszowych? Zapraszamy do poniższego artykułu.

Krowy

Pasza gospodarcza to tak naprawdę same zalety przy hodowli zwierząt. Taka pasza, ze względu na swoje walory odżywcze, ma niesamowity wpływ na dobry rozwój zwierząt, zarówno mlecznych, rzeźnych jak i rozrodczych. Jednak aby pasza spełniała swoją rolę należy dużą uwagę przyłożyć zarówno do jej produkcji, ale szczególnie do jej późniejszego przechowywania. To właśnie podczas tego drugiego etapu, czyli przechowywania, może wystąpić proces gnicia lub pleśnienia karmy dla zwierząt. Jak temu zapobiec?