Jak dbać o prawidłową eksploatację silosów?

Jednym z ważnych elementów wspierających rolnictwo są bez wątpienia silosy. Służą do magazynowania, przechowywania i transportu różnych surowców sypkich, w tym zboża i pasz. Właściwa eksploatacja jest kluczowa dla zachowania ich działania i bezpieczeństwa pracy. Przeczytaj, jak właściwie o nie zadbać, aby przez lata efektywnie pracowały.

 

Regularne czyszczenie, konserwacja i przeglądy techniczne

silosySilosy wymagają systematycznego czyszczenia w celu pozbycia się zakumulowanych materiałów sypkich oraz pyłów, a także wymiany komponentów wentylacyjnych i filtracyjnych. Konserwacja polega natomiast na malowaniu poszczególnych elementów.

Silosy są narażone na wiele różnych czynników, takich jak zmienne temperatury, wilgoć, wibracje i obciążenia, które mogą wpływać na trwałość i wydajność. Dlatego też ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych i diagnostycznych, które pozwolą na wczesne wykrycie ewentualnych usterek i uszkodzeń. Przeglądy te powinny obejmować m.in. kontrolę stanu konstrukcji, uszczelnień, elementów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych oraz części mechanicznych, takich jak zawory i podajniki.

 

Co jeszcze ma znaczenie dla prawidłowej eksploatacji silosów?

Oczywiście zarówno przy silosach zbożowych, jak i paszowych ważne jest dbanie o bezpieczeństwo pracy, które jest wręcz kluczowe dla właściwej eksploatacji. Należy w tym celu:

  • przejść odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi silosu,
  • naprawiać na bieżąco wszelkie uszkodzone elementy.

Bardzo ważne jest właściwe ustawienie silosów. Powinny zostać umiejscowione na równej podstawie, co zapewni trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Istotne jest także prawidłowe usadowienie silosów względem innych elementów jak podajniki, przesiewacze czy transportery.