Dotacje RPO

Rozstrzygnięcie postepowania w sprawie wyboru wykonawcy linii technologicznej.
Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

28 kwietnia 2017 r.
 
Informujemy, że Z.P.H.U. Agro Met s.c. bierze udział w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

w celu realizacji projektu „Istotne ulepszenie produktu, procesu jego produkcji oraz usług związanych ze sprzedażą silosów,
w oparciu o wdrożenie w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do obróbki i formowania stalowych blach ocynkowanych.”.
W postępowaniu przetargowym nr 1/AGROMET/2017 ogłoszonym w dniu 4 kwietnia br., do dnia 21 kwietnia 2017 roku

wpłynęły trzy ważne oferty, z czego w dniu 26 kwietnia br. dokonano wyboru najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami.
Zwycięską okazała się oferta firmy Gozbet Mechanika Maszyn Agnieszka Nowakowska z miejscowości Lisi Ogon koło Bydgoszczy.

 

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego​.

4 kwietnia 2017 r.

 

Informujemy, że Z.P.H.U. Agro Met s.c. bierze udział w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

w celu realizacji projektu „Istotne ulepszenie produktu, procesu jego produkcji oraz usług związanych ze sprzedażą silosów,

w oparciu o wdrożenie w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do obróbki i formowania stalowych blach ocynkowanych.”,

który zamierzamy zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Numer naboru: RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16, Numer projektu: RPKP.01.06.02-04-0194/16.

 

W ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, ze względu na krótki termin realizacji projektu,

stosując zasadę konkurencyjności ogłaszamy niniejsze zapytanie ofertowe.

 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Bronisławski pod numerem telefonu 52 330 70 45 oraz adresem email: piotr.agro@wp.pl

 

Dokumentacja

 

Nowe typy silosów bez potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę: S-15, Zb-24 i Mb-24.
31 marca 2017 r.
 
Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną
i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, do których zalicza się również naziemne silosy
na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.
W związku z powyższym wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy do produkcji trzy nowe typy silosów:
S-15 o pojemności 23,0 m3 i wysokości 6,99 m;
Zb-24 o pojemności 29,7 m3 i wysokości 6,12 m;
Mb-24 o pojemności 29,5 m3 i wysokości 5,28 m.
Dzięki nieprzekroczeniu granicznych pojemności i wysokości uzyskaliśmy produkt o maksymalnej pojemności w klasie średnic 2,50, 3,12 i 3,70 m.
Dla tych silosów nie trzeba przechodzić żmudnego i długiego procesu uzyskania pozwolenia na budowę.
Szczegółowe parametry silosów znajdują się w katalogu dostępnym na naszej stronie internetowej na stronie głównej w zakładce katalog.

Silosy do zboża, paszy i materiałów sypkich z blachy

Facebook