Jak zapobiec gniciu paszy dla zwierząt?

Pasza gospodarcza to tak naprawdę same zalety przy hodowli zwierząt. Taka pasza, ze względu na swoje walory odżywcze, ma niesamowity wpływ na dobry rozwój zwierząt, zarówno mlecznych, rzeźnych jak i rozrodczych. Jednak aby pasza spełniała swoją rolę należy dużą uwagę przyłożyć zarówno do jej produkcji, ale szczególnie do jej późniejszego przechowywania. To właśnie podczas tego drugiego etapu, czyli przechowywania, może wystąpić proces gnicia lub pleśnienia karmy dla zwierząt. Jak temu zapobiec?


KrowyDobra pasza to zdrowe zwierzęta

Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” nie odnosi się jedynie do ludzi. Równie istotna jest jakość pokarmu przeznaczona dla zwierząt. Dlatego to bardzo ważne, aby kontrolować stan paszy, szczególnie tej, która przechowywana jest w większych ilościach. Dlaczego? Dokładna analiza jakości paszy jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego rozwoju i zdrowia zwierząt oraz procesów trawienia. Nieważne jest także to, o jak dużej hodowli mówimy. Jeśli chcemy, aby zwierzęta były zdrowe, silne i dobrze się rozmnażały, musimy zatroszczyć się o odpowiednią jakość paszy dla nich przeznaczonej. Szczególnym zagrożeniem dla jakości pasz, a przy tym dla zdrowia zwierząt, jest proces gnicia paszy. W dużym stopniu przekłada się to również na ekonomię hodowlibowiem zgnicie paszy oznacza jej utratę, a przy dużych zapasach jest to szczególnie odczuwalne. Do tego taka utrata paszy wiąże się z potrzebą zakupu nowego pożywienia dla zwierząt, czyli z dodatkowymi, często nieplanowanymi wydatkami i startami finansowymi.

Zapobieganie gniciu paszy dla zwierząt

Zapobieganie procesowi gnicia paszy jest dość mocno ograniczone. Nie da się bowiem środkami chemicznymi zapobiec temu procesowi z tego względu, że wtedy pasza przestanie być odżywcza i zdrowa dla zwierząt. Okazuje się, że najskuteczniejszym sposobem, aby zapobiec gniciu pożywienia dla zwierząt jest odpowiednie przechowywanie go w silosach paszowych. Procesy gnilne powstają w odpowiednich warunkach, zatem niedopuszczenie do ich powstania w dużej mierze zapobiega gniciu paszy.

W gospodarstwach hodowlanych przechowywane jest przede wszystkim ziarno paszowe, będące podstawowym składnikiem mieszanek paszowych. O ile w mniejszych gospodarstwach łatwiej zadbać o odpowiednie przechowywanie takiej paszy, o tyle w dużych może być to już dość większy problem. Wynika to z faktu, o którym już wspomnieliśmy. Procesy gnilne zaczynają pojawiać się w odpowiednich warunkach, a te powstają szybciej w dużych zapasach paszy.  Musimy także pamiętać, że ziarno zbóż jest żywym organizmemktórego żywotność zależy od obecności tlenu, wody i ciepła. Im wyższa temperatura i wilgotność, tym bardziej intensywne są owe procesy życiowe. Zatem właściwie przy wszystkich systemach składowania ziarna cały wysiłek skierowany jest na obniżenie wilgotności lub temperatury do takiego poziomu, w którym ziarno może być bezpiecznie składowane w odpowiednim stanie aż do momentu jego wykorzystania. Bardzo ważne jest tutaj utrzymywanie wilgotności na poziomie nieprzekraczającym 15%. Jeśli bowiem granica ta zostanie przekroczona, to najpewniej doprowadzi to do zepsucia. Zatem wilgotność musi być stale kontrolowana, zarówno w czasie przyjęcia do magazynowania, jak i podczas samego składowania. W ziarnie zebranym przez kombajn znajdują się różne szkodliwe zanieczyszczenia takie jak plewy, kawałeczki słomy, niedojrzałe nasiona chwastów czy drobny pył. Takie ziarno przed składowaniem należy bezwzględnie oczyścić. Ziarno przeznaczone do składowania nie powinno posiadać więcej niż 5% zanieczyszczeń. Właściwe warunki magazynowania w praktyce zapewnia się dzięki stosowaniu aktywnego wietrzenia przy użyciu urządzeń wentylacyjnych lub mechanicznego przesypywania. Wszystkie warunki potrzebne do zabezpieczenia paszy przed zepsuciem zapewnia przechowywanie jej w odpowiednich silosach. Takie dobrze wykonane silosy pozwalają kontrolować zarówno wilgotność, jak i temperaturę. Mają one także montowane specjalne rozwiązania służące do wentylacji oraz zabezpieczają przed szkodliwym wpływem wody. Do tego silosy są bardzo trwałą i odporną na uszkodzenia konstrukcją, pozwalającą na przechowywanie paszy i zabezpieczenie jej przed zepsuciem, a także przed szkodnikami.