Jak zaprojektowane są silosy materiałów sypkich?

Silosy materiałów sypkich są projektowane metodami analitycznymi lub z wykorzystaniem nieliniowej metody elementów skończonych. Projektowanie tego typu zbiorników do magazynowania wymaga przede wszystkim wiedzy z zakresu obciążeń jako kompletnych konstrukcji, a także z zakresu wpływu wszelkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne są zależne m.in. od rodzaju przechowywanych materiałów.

 

Obciążenia konstrukcji silosów materiałów sypkich

Silosy materiałów sypkich, jak silosy zbożowe lejowe, na pierwszy rzut oka mogą przypominać wielkogabarytowe puszki ze stali, które wsparte są na odpowiednio rozstawionych konstrukcjach. Przy projektowaniu silosów musimy brać pod uwagę zmienne obciążenia, a nie tylko maksymalne obciążenie, które może stanowić materiał wypełniający zbiorniki w całości. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, projektowanie może odbywać się metodą analityczną z wykorzystaniem podstawowych wzorów, współczynników i wskazań ujętych w normach lub z użyciem programów wykorzystujących projektowanie MES. Nie zawsze analiza numeryczna jest potrzebna, np. w przypadku silosów paszowych o standardowych gabarytach.

 

Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych

Od wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych zależy przede wszystkim wybór materiałów, z których powstają silosy. Klasyczny przykład: silos zaprojektowany z blachy płaskiej i falistej w taki sposób, by ściany boczne załamywały promienie słoneczne, co zapobiega przegrzaniu się wnętrza zbiornika. Materiały przechowywane we wnętrzu silosa nie wpływają natomiast w żaden sposób na elementy konstrukcji i nie chodzi tu wyłącznie o obciążenie, ważny jest też skład, czy wilgotność. Projektujemy zbiorniki, w których można przechowywać zarówno suche trociny, jak i nasiona zbóż, czy biomasy. 

 

 

silosy