W jaki sposób kontrolować stan produktów wewnątrz silosu?

Silosy przeznaczone są do długoterminowego składowania materiałów sypkich. Na przykład zboża przechowuje się czasem nawet przez rok, z czym wiązać się może między innymi spadek ich jakości. Należy więc zadbać o odpowiednie warunki składowania, co czyni się za pomocą szeregu urządzeń, takich jak wentylatory nadmuchowe, podłączane do kanałów wentylacyjnych silosu.


metalowy silosTo jednak nie tak, że wentylator uruchamiamy w dowolnym momencie. A jak dobrać odpowiedni moment? Kluczową rolę odgrywa tu pomiar temperatury, która jest podstawowym parametrem pozwalającym ocenić, co dzieje się z przechowywanym materiałem. Szczególnie że rośnie ona często wraz z wilgotnością. Dlatego sonda temperatury to kolejne urządzenie niezbędne do właściwej obsługi silosów.

Warto zainwestować w sondę dobrej jakości, która nie zerwie się podczas opróżniania silosu lejowego. A bardziej zaawansowane technicznie urządzenia dysponują systemem alarmowym oraz możliwością kontrolowania ich za pomocą komputera albo nawet smartfona podłączonego do sieci WiFi. Mogą również automatycznie uruchamiać wentylatory, gdy zajdzie taka potrzeba.


Nie tylko temperatura. Kontrolujemy wilgotność i napełnienie silosu

Niestety sytuację komplikuje czasem wspomniana już wilgotność. Gdy jest bowiem zbyt duża, należy zachować umiar z wentylowaniem, ponieważ może spowodować ono pogorszenie stanu, w jakim znajdują się przechowywane materiały. Dlatego na listę wyposażenia niezbędnego do właściwej obsługi silosów dopisać powinniśmy mierniki wilgotności.

Kontrolować należy także poziom napełnienia. W tym celu stosuje się czujnik montowany w górnej części silosu, ale można też zamontować ich więcej na różnych poziomach. Tutaj również bardzo ważna jest jakość, ponieważ słabsze czujniki po oblepieniu ziarnem przestają prawidłowo spełniać swoją rolę. Możemy nawet zdecydować się na taki, który za pomocą wibracji sam pozbywa się zanieczyszczeń.